Reglement

 
Reglement VAMAC cross country 2-uurs cross, 1uurs en 3-uurs cross 2017
 1. Het team bestaat uit maximaal 2 rijders en 1 of 2 motoren. De wedstrijd mag dus ook solo gereden worden. Er kan worden gereden met enduromotoren en met crossmotoren.
 2. De inschrijving sluit zodra het maximum aantal per groep bereikt is. Alle rijders dienen zich te melden in de grijze jurycontainer op het circuit. Hier is de check van de inschrijving en zal de licentie worden gecontroleerd. 
 3. Het aanmelden vindt plaats tot uiterlijk een half uur voor aanvang, U ontvangt hier bandjes voor de rijders en 2 voor de pitsstraat, alsmede 1 consumptiebon per deelnemer
 4. Er is geen training of verkenningsronde. Het circuit mag vooraf alleen te voet verkend worden.
 5. Wedstrijden worden gehouden van 9.00-11.00 uur (solo). 11.10-12.55 uur (solo hobby), 13.00-14.00 uur solo classic en 14.00-17.00uur (teams)
 6. De solo wedstrijd duurt 2 uur, solo hobby 11/2 uur, de jeugd 1 uur solo of in teamverband (geen dispensatie voor solo wedstrijden c.q.14-17uur i.v.m. veiligheid en aanspraklijkheid, inz. verzekering) en de team wedstrijd 3 uur. Het is toegestaan om voor beide wedstrijden in te schrijven. Inschrijfkosten bedragen 10  euro voor jeugd solo, 20 euro voor jeugd teams, 30 euro voor de solo en 40 euro voor de teamwedstrijd. Bij een team is er steeds maar 1 rijder van het team in de baan die zijn/haar motorfiets heeft voorzien van de aangemelde transponder. De andere rijder wacht in de pitstraat tot het zijn beurt is om de transponder over te nemen en de baan in te gaan.
 7. In de pitstraat mag alleen worden gelopen, dus NIET gereden! De inkomende rijder stapt af zodra hij de pits binnenkomt, de vertrekkende rijder duwt zijn motor naar de uitgang van de pits en stapt daar pas op zijn motor. De transponder mag in de pits door een helper worden overgebracht naar de andere motor. Niet naleven van deze regel heeft directe diskwalifikatie tot gevolg! 
 8. In de pitstraat mogen zich alleen de 2e rijder en de 2 helpers met pitsarmbandje bevinden, dus geen toeschouwers, kinderen of honden! Roken, alcohol en open vuur is verboden in de pits, dit op straffe van diskwalificatie van de rijder(s) 
 9. Er wordt gestart volgens het cross country reglement, d.w.z. met stilstaande motor in 3 rijen van 20. De rijen starten 30 seconden na elkaar. Loting bepaalt in welke rij U mag starten 
 10. Komt een rijder, als hij in de baan is, stil te staan door materiaalpech of een andere reden, dan zorgt hij eerst dat zijn motor van de baan wordt verwijderd. Vervolgens mag hij te voet naar het wisselvak gaan en daar de transponder aan de andere rijder overdragen. Ook mag de helper of de tweede rijder de transponder te voet gaan halen.  De rijtijden bepalen de deelnemers in onderling overleg.
 11. Voor de eerste drie geklasseerden per wedstrijd zijn prijzen beschikbaar.
 12. In verband met de milieumaatregel is het verplicht om per team een milieumat in de pitsstraat te hebben. Heeft u geen milieumat, bent u van deelname uitgesloten. Milieumatten zijn verkrijgbaar in het clubgebouw voor 15 euro. 
 13. De keuze van de banden is vrij. 
 14. De geluidsproductie van de motor mag niet hoger zijn dan 94 dBa, Er vindt een geluidscontrole plaats en als de motor meer geluid produceert dan toegestaan, wordt men van deelname aan de wedstrijd uitgesloten. 
 15. Het is verboden om buiten de baan met de motor te rijden, of terug te keren naar het rennerskwartier.  Bij overtreding wordt men van deelname aan de wedstrijd uitgesloten. 
 16. Er mag alleen in de pitsstraat getankt worden. Bij overtreding volgt diskwalificatie. 
 17. Het afspuiten van motoren is ten strengste verboden. Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 
 18. De prijsuitreiking volgt ongeveer 45 minuten na einde van de wedstrijd. 
 19. Geen restitutie van inschrijfgeld bij verhindering of uitvallen tijdens de wedstrijd. 
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Wijzigingen voorbehouden.